поддръжка

Поддръжка на ERP система: 3-те най-често задавани въпроса

Поддръжка на ERP системи: Топ 3 на въпросите и нашите отговори Въпросите и отговорите, свързани с поддръжка на ERP системи, които ще прочетете тук сме извели от собствения опит в работата със системата bgERP. Разбира се, дейностите по поддръжка зависят изцяло от договореното между Вас и Вашия доставчик. При все това, смятаме, че следващите въпроси…