процесът

Процесът на внедряване на ERP система

Процесът на внедряване на ERP система: Какво е нужно да знаем? На първо място, процесът зависи изключително много от избраната ERP система, модулите в нея и сложността на техническото задание. За целта на тази статия ще се придържаме към основните елементи на едно внедряване. Ще се позоваваме на основни елементи на процеса от своята практика…