първите

Първите 7 на ERP процеса

Първите 7 са най-важни… дори и за Вашата ERP система Преминаването от един към друг начин на работа изисква голяма степен на превъзпитание. Да създадем нови навици, да усвоим знанията, необходими за работата с нова система. От своя опит във внедряването на ERP системи можем да твърдим, че подготовката е от критично значение. Именно първите…