CRM

CRM: Умната връзка с клиентите

CRM: Що е то? CRM или Customer Relationship Management представлява управлението на връзките с клиентите. Често подценяваме този изключително важен и основополагащ момент в бизнеса. Да управляваме своите връзки с клиентите означава да познаваме човека отсреща. Не само да съхраняваме най-важните данни за лицето или фирмата, но да осъзнаваме какво, как и кога се е…