Политика за личните данни на Ефедра-ТК ООД

Кои сме ние

Нашият сайт се намира на: https://ephedratk.com.

Какви лични данни събираме и защо ги събираме

Ценим личните данни на нашите клиенти. Поради тази причина, НЯМА автоматизирано събиране на каквито и да било лични данни за посетителите на уеб сайта ни. При осъществяване на телефонен разговор единствените данни, които подлежат на поискване от страна на нашите консултанти са Вашето име, телефонен номер и имейл адрес с цел обратна връзка. Допълнителна информация би могла да бъде поискана от Вас само когато изискате запитване за оферта или при сключване на договор. Видът на информацията както и приложението й в работата ни следва да бъдат детайлно описани в Приложение към офертата и/или договора, както следва да бъдат уговорени условията за конфиденциалност между двете страни.