ЕРП Системи

„Модерните технологии се преверъщат в своеобразният феномен на нашата цивилизация,

в онази, дефинираща социалният ред сила, която изисква ефективността не просто като опция,

а като задължение за всяка една човешка дейност“

Жак Елул

Какво е ЕРП система?

Търсейки правилна дефиниция на абревиатурата “ERP”, информацията, с която можем да се сблъскаме, е толкова обширна и разнородна, че можем да се сдобием с десетки, ако не стотици, примери за ERP системи. Всеки търговец или разработчик на такава система има своята трактовка за това, какво представлява неговият продукт и как работи, оптимизира и подпомага дадени процеси в контекста на съвременния бизнес. Имайки предвид това, никак не е случайно, че процесът по имплементация (внедряване) на ERP софтуер може да бъде коренно различен при сравнение на различни доставчици. Едно обаче е сигурно – правилната ERP система със сигурност ще направи бизнеса ви много по-гъвкав, динамичен и структуриран; тя ще бъде Вашият най-верен съюзник по пътя към оптимизиране и обособяване на процесите в компанията.

За да разберем в основи как едно ERP решение може да трансформира бизнеса, най-важното е да осъзнаем какво стои зад неговия „код“ – не, няма да разясняваме какво се случва зад добре устроения и интуитивен потребителски интерфейс, нито ще ви отегчаваме с програмната структура на приложението. Както знаем, много от цялостната концепция за какъвто и да било продукт, при добро маркетингово решение, се крие в неговото заглавие – „ERP” – Enterprise Resource Planning или буквално Ресурсно планиране в предприятието. Ресурсите – от човешки,  пред технологични, до времеви – тях и още много пера ще обслужва вашата ERP система.

Замисляйки се каква е есенцията на един успешен бизнес, няма как да не стигнем до някои основни параграфи, без които присъствието в корпоративната среда е невъзможно, а именно: Покупко-продажбен мениджмънт, Счетоводство, Управление на човешките ресурси, Организация и управление на връзките с клиентите, Проследяване на логистични процеси и складови наличности и много други. Именно защото разбираме нуждата от стабилно опериране с горепосочените, в най-базовото си състояние ERP софтуерът интегрира всички тези основни бизнес операции в една завършена система, функционираща с единствената идея да създаде безпрепятствана и бърза „поточна линия“ за всеки един процес, обвързвайки го пряко с всеки един от останалите, за да се създаде една пълна електронна бизнес „картина“.

Основната черта на ERP системите е споделената база данни, която поддържа множество функционалности, изпълнявани и използвани от различните бизнес единици, категории, обекти. В практиката това означава, че всеки един от Вашите служители, независимо от поста, отдела, поделението или филиала ще има достъп до всичката информация, предназначена за него, за да работи той с всички нужни модули и дейстията му да бъдат отразявани в съответните модули и хронологично записвани.

За правилната работа на един бизнес като цялостна единица, която поддържа своя живот посредством много процеси, подобно на жив организъм, най-важното условие е да се осигури правилна интеграция на частното към общото. Както не бихме могли да отделим дишането, храненето и кръвообащението едно от друго, защото всяко зависи от останалите, така не можем да вкараме служителите си в изкуствената матрица на това, да работят отделно един от друг, без опция за една „заедност“, от която нашият бизнес организъм се нуждае. Именно затова използваме единна база за генериране на документи, отчети, справки; създаване и отчитане на търговска, счетоводна, складова и финансова информация. Разбирайки обаче нуждата от конфиденциалност дори на ниво най-малката частица информация в дадена специфична операция, ние създаваме изключително прецизно дефинируеми правила за достъп, чрез които можем лесно да насочим точната информация в правилния канал, без да я изключваме от общата база данни.

Добре, но каква е реалната стойност, която ERP системата добавя към моя бизнес?

  • В своята същност ERP софтуерът позволява на моите служители да извършват задълженията си по възможно най-ефективния начин, разпределяйки ги по проекти, задачи; създавайки си стройна и организирана програма и проследявайки я сами за себе си.
  • Системата изгражда глобална представа за бизнеса, давайки възможност реално да преценя кои процеси имат нужда от подобряване, каква е реалната степен на продуктивност на отделите
  • Осигурява пълна отчетност на финансовите операции и автоматичното им записване в счетоводните книги, позволявайки постоянна и актуална информация за търговското състояние на фирмата, както и взаимодействието й с контрагентите
  • Предоставя автоматизация на изначални бизнес операции като автоматично попълване на вече съществуващи данни в последващи документи
  • Подобрява обслужването на клиентите, възможността за установяване на постоянна обратна връзка и хронологично подредена комуникация.

Защо да изберете нас:

  • bgERP е разработен да отговаря на нуждите на българските фирми
  • Позволява интегриране на модули според индивидуалните нужди на клиента
  • Позволява ефективна и стройна организация на процесите в предприятия от всякакви мащаби
  • Поддържа се директно от разработчиците
  • Без нужда от допълнителни програми, за да работи

bgERP е изградено от следните модули:

1. Среща с клиента и изготване на задание за работа

2. Избор на сървър и инсталиране на bgERP

3. Подробен бизнес анализ на работните процеси“

4. Настройване модулите на bgERP спрямо работните процеси

5. Събиране и преливане информацията от предходни системи / бази данни в bgERP

6. Обучение на персонала за работа с bgERP

7. Пускане на пилотна версия на bgERP

8. Обновяване на пилотната версия на база мненията на потребителите

9. Синхронизация на всички данни към дадена дата и пускане на продуктова версия

10. Поддръжка и актуализации